skijc.zoom-a.com

KEPUTUSAN UPSR 2016 GPS %lulus BM Pemahaman - 1.80 100% BM Penulisan - 1.75 100% BI Pemahaman - 1.57 100% BI Penulisan - 2.27 100% Matematik - 2.20 98.44% Sains - 2.18 99.22% % Keseluruhan = 98.44% GPS Keseluruhan = 1.96 6A- 9 Orang 5A- 18 orang 4A- 13 orang


Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: